banner-20-1

Projekty

Školení měkkých dovedností vedoucích pracovníků

Logo EU

Společnost Affiliate Group s.r.o. se v období 1.8.2016 - 31.1.2017 účastní projektu: „Vzdělávání 21 vedoucích pracovníků“, reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004533, na který je poskytována finanční podpora EU z Operačního programu Zaměstnanost.

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.
Počet osob zapojených do projektu (podpořených osob): 21

 

Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách

 

 

Petrovice u Karviné, 29.7.2018 – Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách propojil tři studenty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a společnost Affiliate Group s.r.o., za účelem jejich lepšího uplatnění na trhu práce.

Studenti Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava absolvují odbornou stáž v rozmezí 300 hodin, rovnoměrně rozdělených v měsících duben 2018 až srpen 2018 za účelem získání praktických zkušeností z pracovního prostředí v oboru, ve kterém studují.

S ohledem na studium bakalářského oboru v oblasti elektrotechniky, telekomunikací a výpočetní techniky na Fakultě elektrotechniky a informatiky je praxe zaměřená na vývoj software v oblasti webových technologií, programátorské práce převážně v PHP, MySQL, JS, kóderské práce převážně v HTML, CSS, XML, XSLT, analýza webových stránek a jejich kvalitativní a výkonnostní testování i seznámení se s freeware softwarem pro analýzu webových stránek.

Společnost pod vedením Pavla Šiguta předává stážistům své dlouholeté zkušenosti. „Studentům předáváme naše klíčové zkušenosti a upozorňujeme je na vlastní chyby, kterých se již sami dopouštět nemusejí. Věříme, že jím pomůžeme získat motivaci k dalšímu sebevzdělávání se,“ vysvětluje Pavel Šigut. Na konci každého měsíce studenti zhotovují výkaz práce, který je kontrolován mentorem a slouží taky jako kontrola průběhu stáže.