banner-20-1

Analýzy

Podnikáte na internetu? Vlastníte eShop či webovou prezentaci? Nejste si jisti jeho designem či obsahem? Nedaří se vám zvýšit tržby? Jakou zvolit marketingovou strategii? Nechte si provést analýzy webových stránek.

Analýzy webu dokáží odpovědět na řadu důležitých otázek týkajících se online podnikání. Jsou klíčové při rozvoji internetových obchodů a zvyšování tržeb. Analýzy webových stránek dokáží odhalit chyby v použitelnosti a cílení na zákazníky. Analýzy návštěvnosti dokáží velmi precizně popsat chování uživatelů a doporučit vhodné marketingové strategie. Analýza optimalizace pro vyhledávače zase hodnotí kvalitu webu z hlediska SEO a popularity webu na internetu.

Analýza webových stránek

Analýza webový stránek je prvním krokem rozvoje podnikání a zvýšení ziskovosti. Zabývá se hodnocením kvality webu z několika úhlů pohledu od použitelnosti a přístupnosti, přes srovnání s konkurencí, zacílení na cílové skupiny zákazníků až po důvěryhodnost a obchodní přesvědčivost webu. Jejími metodami jsou uživatelská testování, expertní analýza, validace, analýza statistických dat, testování oční kamerou a další. Výsledkem je popis silných a slabých stránek webu a návrhy na odstranění chyb.

Analýzy návštěvnosti

Analýzy návštěvnosti se zabývají chováním uživatelů webu. Pracují s metrikami jako je počet návštěv, počet unikátních návštěvníků, zhlédnuté stránky, podíl nových a vracejících se návštěvníků, čas strávený na stránce, geografický charakter návštěvníků, technický charakter návštěvníků, zdroj návštěvnosti, klíčová slova, konverzní poměr, nejčastěji hledané výrazy na webu nebo nejčastější vstupní a odchozí stránky. Volba těchto metrik je závislá na typu webových stránek a jejich cíli. Interpretací výsledků pak lze zvolit vhodné marketingová strategie a formy dalšího rozvoje podnikání.

SEO analýza

SEO analýza se zabývá kvalitou optimalizace webu pro vyhledávače. Zaměřuje se na stránkové a mimostránkové faktory, zejména na technické zpracování webu, jeho textový obsah a množství a kvalitu zpětných odkazů, které vytvářejí popularitu webu v rámci internetu. Výsledkem je hodnocení webu z hlediska SEO a návrh řešení nalezených problémů a možné strategie dalšího rozvoje.