banner-20-1

Analýza webových stránek

Analýza webových stránek je dnes klíčovou metodou rozvoje podnikání na internetu. Kvalitně provedená analýza vám pomůže odhalit problémy v použitelnosti i nevhodné rozvržení jednotlivých prvků. Složitá menu, nefunkční odkazy, nepřehledné ovládací prvky, to vše může způsobovat nízkou návštěvnost a nízké tržby. Analýza webových stránek představuje rozbor webu z několika pohledů jako je použitelnost, přístupnost, optimalizace pro vyhledávače, návštěvnost, srovnání s konkurencí, důvěryhodnost, obchodní přesvědčivost, zacílení na cílové skupiny a podobně.

Nebojte se úspěšného webu

Analýza webových stránek je často klíčovou podmínkou pro vytvoření podnikatelsky úspěšného webu. Jejím výsledkem je popis silných a slabých stránek webu a jeho nejdůležitějších chyb spolu s návrhy na jejich řešení. Analýza webových stránek využívá řadu běžných i poměrně sofistikovaných metod jako je expertní heuristická analýza, uživatelské testování, skupinová diskuze, dotazníkové šetření, A/B testování, analýza statistických dat, validace vůči specifikaci, click-stream analýza, testování pomocí oční kamery a další.