banner-20-1

Analýzy – Analýzy návštěvnosti

Návštěvnost lze považovat za jeden z klíčových indikátorů kvalitního webu. Kromě toho přímo ovlivňuje také to nejpodstatnější, tedy počet konverzí a výši tržeb. Analýzy návštěvnosti se zabývají zkoumáním statistických dat o návštěvnících, které lze získat například s využitím systému Google Analytics. Analýzy návštěvnosti si pokládají několik základních otázek týkajících se počtu návštěvníků za určité období, podílu nových a vracejících se návštěvníků, času, který návštěvníci v průměru stráví na jednotlivých stránkách, místa, odkud lidé na web přicházejí a přes jaká klíčová slova, jaké jsou nejčastější vstupní stránky webu, ze kterých naopak lidé nejčastěji odcházejí a jaké technické prostředky návštěvníci využívají, zejména typ operačního systému a internetového prohlížeče a rozlišení monitoru.

Jak probíhá analýza návštěvnosti

Analýza návštěvnosti se skládá ze tří kroků. Nejprve je nutné provést potřebná měření a získat dostatek dat. Poté je třeba zvolit vhodné metriky a interpretovat jejich výsledky. Volba metrik je zde zcela zásadní, měla by totiž odrážet charakter webu a jeho cíl. V případě internetových obchodů je klíčová především konverzní schopnost webu a další finanční a obchodní ukazatele. Pouze po provedení těchto kroků lze zhodnotit, jaké marketingové strategie lze do budoucna použít, které se vám vyplatí a které jsou naopak zbytečné.