banner-20-1

Konzultace a poradenství

Problematikou internetového marketingu se úspěšně zabýváme již řadu let. Naše konzultace a odborné poradenství vychází z nabytých zkušeností z našich vlastních projektů i spolupráce s klienty. Chápeme, že každý člověk je originál a každý problém si žádá speciální řešení. Všem zájemcům tedy nabízíme individuální formu poradenství, konzultace nad konkrétními problémy z praxe i osobní vzdělávání formou koučingu či mentoringu.

Koučing

Koučing představuje učení se vlastní praxí, chybami a nabýváním nových zkušeností. Klíčová je zde role kouče, který hledá nová řešení spolu s klientem a pomáhá mu v rozvoji v určité oblasti. Koučing v naší režii znamená plně individuální poradenství doplněné neustálou osobní zpětnou vazbou a praktickým tréninkem. V oblasti internetového marketingu vás tak na konkrétních příkladech seznámíme se základy i pokročilými technikami propagace svého podnikání, využívání affiliate programů, správy PPC kampaní, propagace na sociálních sítích i tvorby obchodních textů.

Mentoring

Mentoring lze chápat jako užší spolupráci nad konkrétními problémy z praxe. Zkušenější, tedy mentor, dělá v tomto vztahu průvodce méně zkušenému (menteemu) a předává mu své nabyté zkušenosti a znalosti. Pokud si zvolíte náš mentoring online marketingu a internetového podnikání, získáte přístup k našemu know-how a znalostem, které vám pomohou při dosahování konkrétních cílů. S námi rychle získáte potřebné znalosti i praktické zkušenosti pro start či rozvoj svého podnikání. Naučíte se jak propagovat své zboží či služby na internetu a spolu s námi rychle dosáhnete zvýšení svých tržeb a ziskovosti eShopu či webové prezentace.